Title Image

Odpowiedź na pismo Dyrektora Departamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwoju

Odpowiedź na pismo Dyrektora Departamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwoju

Odpowiedź na pismo Dyrektora Departamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwoju z dnia 28 lutego 2020 roku, znak spr. DIN-V.070.3.2020/3/JK.

Dotyczy: propozycji włączenia do nowego projektu Krajowego Programu Kosmicznego narzędzi wsparcia dla sektora kosmicznego i instytucji realizujących oraz wspierających polską politykę kosmiczną.