Title Image

Opinia Stowarzyszenia dotycząca raportu „Ocena rozwoju badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej w Polsce w 2019 r.”

Opinia Stowarzyszenia dotycząca raportu „Ocena rozwoju badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej w Polsce w 2019 r.”

Ministerstwo Rozwoju zwróciło się do Stowarzyszenia Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego z wnioskiem o przygotowanie opinii na temat raportu Polskiej Agencji Kosmicznej „Ocena rozwoju badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej w Polsce w 2019r.”.

Jednym ze statutowych zadań Stowarzyszenia jest zajmowanie stanowiska i tworzenie opinii w sprawach dotyczących rozwoju polskiego sektora kosmicznego, jak również wspomaganie Polskiej Agencji Kosmicznej oraz organów administracji państwowej w kreowaniu krajowej polityki kosmicznej i realizacji jej założeń.

„Ocena rozwoju badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej w Polsce” jest bardzo potrzebnym dokumentem, który mógłby służyć za cenny punkt odniesienia dla wszystkich zainteresowanych rozwojem sektora kosmicznego w Polsce. Przygotowany przez Polską Agencję Kosmiczną dokument wymaga jednak dalszych prac zanim stanie się takim punktem odniesienia.

Poniżej, opinia Stowarzyszenia dotycząca raportu „Ocena rozwoju badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej w Polsce w 2019 r.”

Dokument przygotowany przez Polską Agencję Kosmiczną jest dostępny na stronach BIP PAK:

Raport za rok 2019 – Ocena rozwoju badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej