Title Image

O Stowarzyszeniu

Historia Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego (ang. Polish Space Professionals Association, PSPA) zostało oficjalnie zarejestrowane w 2016 roku.

Prace wewnątrz Stowarzyszenia rozpoczęły się już jednak w połowie 2014. Początkowo pre-inkubowane przez Fundację „New Space”, PSPA budowało struktury, realizowało pierwsze projekty (m.in. Akademia PSPA i Studencka Konferencja Astronautyczna, która odbyła się we współpracy ze Studenckim Kołem Astronautycznym Politechniki Warszawskiej w październiku 2015) oraz pracowało nad formalnościami związanymi z oficjalną rejestracją.  

Nastąpiło to 26 września 2016 roku (w ramach ciekawostki: to dokładnie dwa lata po powołaniu Polskiej Agencji Kosmicznej). Od tego czasu coraz aktywniej angażujemy się w budowę sieci kontaktów pomiędzy polskimi profesjonalistami pracującymi w rodzimym oraz zagranicznym sektorze kosmicznym. Pracujemy również nad projektami mającymi na celu popularyzację branży oraz przede wszystkim rozwój kadr w sektorze kosmicznym.

Rosnące grono członków Stowarzyszenia pozwala nam angażować się w coraz bardziej ambitne przedsięwzięcia. Mamy nadzieję, że następne lata przyniosą nam kolejne sukcesy w realizacji naszych statutowych celów i misji. W międzyczasie serdecznie zachęcamy do wstąpienia w szeregi Stowarzyszenia oraz do współpracy osoby i organizacje zajmujące się szeroko pojętą branżą kosmiczną! 

Stowarzyszenie ma na celu wspieranie rozwoju sektora kosmicznego w Polsce poprzez stworzenie platformy służącej rozwijaniu sieci kontaktów pomiędzy przedstawicielami sektora, zarówno w kraju, jak i za granicą. Stowarzyszenie jest organizacją non-profit, rozwija się na bazie dobrowolnej i woluntaryjnej pracy jego członków. 

Do zadań stowarzyszenia należą w szczególności:

  • Konsolidacja środowiska ekspertów działających w obszarach związanych z eksploatacją i eksploracją przestrzeni kosmicznej oraz prowadzących badania naukowe i prace wdrożeniowe związane z produktami i technologiami o zastosowaniu kosmicznym.
  • Aktywizowanie młodych profesjonalistów działających w branży kosmicznej.
  • Tworzenie platformy komunikacyjnej pomiędzy polskimi przedstawicielami sektora kosmicznego w kraju i za granicą.
  • Tworzenie lokalnych baz ekspertów oraz oddziałów kontaktowych na terenie Polski oraz za granicą.
  • Informowanie o aktualnych wydarzeniach w sektorze kosmicznym.
  • Propagowanie technologii kosmicznych wśród jednostek akademickich oraz przedsiębiorstw.
  • Pomoc polskim studentom i absolwentom w zdobyciu doświadczenia zawodowego w sektorze kosmicznym.
  • Wspomaganie Polskiej Agencji Kosmicznej oraz organów administracji państwowej w kreowaniu krajowej polityki kosmicznej i realizacji jej założeń.
  • Zajmowanie stanowiska i tworzenie opinii w sprawach dotyczących rozwoju polskiego sektora kosmiczneg.

Zarząd

Obecna kadencja zarządu 2022-2025 - od 16.12.2023r.

Komisja Rewizyjna

Obecna kadencja komisji rewizyjnej 2022-2025 - od 16.12.2023r.

Historia władz stowarzyszenia

Z podziałem na kadencje

Kadencja 2019-2022 (od 11.12.2019 do 15.12.2022) 

Prezes Zarządu: Marcin Wygachiewicz
Sekretarz: Kinga Gruszecka
Skarbnik: Oskar Zdunek
Członek Zarządu: Przemysław Radzik
Członek Zarządu: Radosław Gajewski
Członek Zarządu: Tomasz Noga (do 2021/11/09)
Członek Zarządu: Tomasz Siemiński (do 2020/11/27)

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Tadeusz Kocman
Członek Komisji Rewizyjnej: Helena Łoś Duarte
Członek Komisji Rewizyjnej: Mariusz Kłoda

Kadencja 2016-2019 (od 26.09.2016 do 10.12.2019) 

Prezes Zarządu: Marcin Wygachiewicz
Sekretarz: Tadeusz Kocman
Skarbnik: Artur Łukasik
Wiceprezes Do Spraw Marketingu i Mediów: Kinga Gruszecka (od 22.08.2018)

Wiceprezes Do Spraw Marketingu i Mediów: Agata Kubik (do 21.08.2018)

Wiceprezes Do Spraw Rozwoju: Katarzyna Woroniak (do 31.03.2019)
Wiceprezes Do Spraw Technicznych i Informatyki: Radosław Gajewski
Wiceprezes Do Spraw Prawnych: Tomasz Noga

Wiceprezes Do Spraw Oddziałów Terytorialnych: Katarzyna Lentas (od 22.08.2018)

Wiceprezes Do Spraw Oddziałów Terytorialnych: Sławomir Zdybski (do 21.08.2018)
Wiceprezes Do Spraw Projektów: Tomasz Siemiński

 

Dokumenty Stowarzyszenia

Poniżej umieszczona jest lista dokumentów wraz z załącznikami

sprawozdania mertyoryczne stowarzyszenia

uchwały stowarzyszenia

Grupy Robocze

Członkowie stowarzyszenia pracują w ramach grup roboczych przedstawionych poniżej