Title Image

PSPA na rzecz Polish National Trainee Programme W ESA

PSPA na rzecz Polish National Trainee Programme W ESA

Projekt obejmuje działania propagujące powstanie programu Polish Trainee w Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Pierwszym krokiem było przeprowadzenie ankiety wśród uczestników programu pochodzących z innych krajów realizujących podobny program. Obecnie są to:

  • Portugalia
  • Niemcy
  • Szwajcaria
  • Luksemburg
  • Belgia
  • Hiszpania
  • Grecja
  • Malta (jako kraj kooperujący z ESA na zasadach PECS)

Dzięki temu uzyskamy wartościowe argumenty do dalszych dyskusji i propozycji, które chcielibyśmy przedstawić podmiotom związanym z sektorem kosmicznym w Polsce. Pokazanie realnych przykładów pozwoli lepiej zrozumieć jakie szanse może dawać uczestnictwo w programie National Trainee dla samych uczestników jak i podmiotów gospodarczych działających w sektorze technologii kosmicznych. Dodatkowo pozwoli to na zapożyczenie dobrych i uniknięcie złych rozwiązań organizacyjnych, uprzednio przetestowanych przez inne kraje.

Utworzenie takiego programu będzie prawdopodobnie procesem wieloetapowym i kilkuletnim. 

Więcej o programie można przeczytać pod poniższym linkiem:

http://www.esa.int/About_Us/Careers_at_ESA/Maximise_your_chances_National_trainee_programmes

W kolejnych etapach projektu uaktualniliśmy raport oraz rozesłaliśmy go do Polskiej Agencji Kosmicznej, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministerstwa Rozwoju i Finansów. Otrzymaliśmy odpowiedź od Ministerstwa Rozwoju i Finansów oraz od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego!