Title Image

Komentarz Stowarzyszenia do Polskiej Strategii Kosmicznej

Komentarz Stowarzyszenia do Polskiej Strategii Kosmicznej

Dnia 26 stycznia 2017 r. Uchwała nr 6 Rady Ministrów przyjęta została Polska Strategia Kosmiczna.

Uchwała nr 6 Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Polskiej Strategii Kosmicznej

Polska Strategia Kosmiczna

Projekt założeń Strategii został szczegółowo skomentowany przez Stowarzyszenie Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego (PSPA) w liście, który przesłaliśmy do Ministerstwa 21-go października 2016 roku w ramach konsultacji społecznych. Obecnie, po ukazaniu się finalnej wersji strategii, chcielibyśmy przedstawiamy swoje uwagi i komentarze.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią oraz do przesyłania uwag.

Stowarzyszenie Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego