Title Image

Opinie i Rekomendacje

Budowa komponentu kosmicznego w Siłach Zbrojnych RP

Przestrzeń kosmiczna jest aktualnie jedną z domen konfrontacji wojskowej, która w połączeniu z innymi domenami operacyjnymi tworzy wielodomenowe środowisko operacji wojskowych. W tym ujęciu za trafne należy uznać stwierdzenie zawarte w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP z 2020 roku, że “Można spodziewać się dalszego rozwoju zdolności

Realizacja Polskiej Strategii Kosmicznej 2023

W listopadzie 2022 roku PSPA zwróciło się do Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki  z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji Polskiej Strategii Kosmicznej:  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej MEin Wniosek o udostępnienie informacji publicznej MRiT PSPA otrzymało odpowiedzi od obu Ministerstw w w

Opinia Stowarzyszenia dotycząca raportu „Ocena rozwoju badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej w Polsce w 2019 r.”

Ministerstwo Rozwoju zwróciło się do Stowarzyszenia Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego z wnioskiem o przygotowanie opinii na temat raportu Polskiej Agencji Kosmicznej "Ocena rozwoju badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej w Polsce w 2019r.". Jednym ze statutowych zadań Stowarzyszenia jest zajmowanie stanowiska i tworzenie opinii w sprawach dotyczących

Nowelizacja ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej

19 lipca wchodzi w życie nowelizacja ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej. Miło nam poinformować, że nasze Stowarzyszenie jest autorem jednej z poprawek przyjętych w toku konsultacji społecznych. Naszą poprawkę można znaleźć w Art.1, punkt 7 c). Dzięki niej kandydaci na wiceprezesa agencji będą musieli posiadać

Ocena II edycji programu stażowego „Rozwój kadr sektora kosmicznego”

Program stażowy "Rozwój kadr sektora kosmicznego" – organizowany wspólnie przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego – jest pierwszym ogólnopolskim programem stażowym mającym na celu budowę kadr dla sektora kosmicznego. W ramach II edycji programu uczestnicy odbyli półroczny staż w firmach  i instytucjach naukowych na terenie

Zmiana Ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej – Stanowisko Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego, po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej, przygotowało swoją opinię w ramach konsultacji społecznych. Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem Stowarzyszenia. pobierz dokument Link do projektu ustawy: https://legislacja.gov.pl/projekt/12300406/katalog/12445566#12445566 Tomasz Noga Wiceprezes Stowarzyszenia Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego

Ocena I edycji programu stażowego ,,Rozwój kadr sektora kosmicznego”

Program stażowy "Rozwój kadr sektora kosmicznego" - organizowany wspólnie przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego - jest pierwszym ogólnopolskim programem stażowym mającym na celu budowę kadr dla sektora kosmicznego. Niniejszy raport, opracowany przez Stowarzyszenie, opisuje wyniki ankiety dotyczącej programu stażowego przeprowadzonej wśród jej uczestników. pobierz dokument Opracowali Kinga Gruszecka Tomasz