Title Image

Ocena I edycji programu stażowego ,,Rozwój kadr sektora kosmicznego”

Ocena I edycji programu stażowego ,,Rozwój kadr sektora kosmicznego”

Program stażowy „Rozwój kadr sektora kosmicznego” – organizowany wspólnie przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego – jest pierwszym ogólnopolskim programem stażowym mającym na celu budowę kadr dla sektora kosmicznego.

Niniejszy raport, opracowany przez Stowarzyszenie, opisuje wyniki ankiety dotyczącej programu stażowego przeprowadzonej wśród jej uczestników.

Opracowali

Kinga Gruszecka

Tomasz Noga

Stowarzyszenie Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego

Czerwiec 2017

Zachęcamy do zapoznania się z treścią oraz do przesyłania uwag.