Title Image

Ocena II edycji programu stażowego „Rozwój kadr sektora kosmicznego”

Ocena II edycji programu stażowego „Rozwój kadr sektora kosmicznego”

Program stażowy „Rozwój kadr sektora kosmicznego” – organizowany wspólnie przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego – jest pierwszym ogólnopolskim programem stażowym mającym na celu budowę kadr dla sektora kosmicznego. W ramach II edycji programu uczestnicy odbyli półroczny staż w firmach  i instytucjach naukowych na terenie Polski.

Niniejszy raport opisuje wyniki ankiet dotyczącej programu stażowego przeprowadzonej wśród jej uczestników – zarówno stażystów, jak i firm w których odbywały się staże. W ankietach udział wzięło 10 stażystów oraz 8 reprezentantów firm przyjmujących stażystów. Mamy nadzieję, że opracowanie wyników i zawarte w raporcie rekomendacje pomogą w przygotowaniu i przeprowadzeniu z jeszcze większym sukcesem kolejnych edycji programu stażowego. Jest to już druga ewaluacja Programu stażowego „Rozwój kadr sektora kosmicznego” przeprowadzona przez PSPA – raport z pierwszej edycji dostępny jest na naszej stronie – „Ocena I edycji programu stażowego „Rozwój kadr sektora kosmicznego”.

Ocena II edycji programu stażowego „Rozwój kadr sektora kosmicznego”

Zachęcamy do zapoznania się z treścią oraz do przesyłania uwag.

Opracowali
Kinga Gruszecka
Tadeusz Kocman
Helena Łoś
Tomasz Noga
Marcin Wygachiewicz
Stowarzyszenie Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego
Maj 2018