Title Image

Ocena realizacji wskaźników Polskiej Strategii Kosmicznej

Ocena realizacji wskaźników Polskiej Strategii Kosmicznej

Polska Strategia Kosmiczna (PSK) została przyjęta przez Radę Ministrów dnia 26 stycznia 2017 r. Jest to obecnie najważniejszy dokumentu charakterze strategicznym dotyczący sektora kosmicznego w Polsce.


W celu monitorowania wysiłków włożonych w realizację Polskiej Strategii Kosmicznej zdefiniowano 13 wskaźników realizacji PSK do roku 2020. PSPA podjęło się zadania sprawdzenia stanu realizacji tych wskaźników.

Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że na 13 wskaźników przewidzianych w PSK do realizacji do roku 2020 zrealizowano 4 wskaźniki. Częściowo zrealizowano 1 wskaźnik, a 8 wskaźników nie zrealizowano.

stan realizacji PSK

Z przedstawionych danych można wyciągnąć wniosek, że Polska Strategia Kosmiczna jest strategią realizowaną nieterminowo lub realizowaną wybiórczo. Szczegóły znajdują się w raporcie, do którego lektury (i recenzji!) serdecznie zapraszamy.