Title Image

Realizacja Polskiej Strategii Kosmicznej 2023

Realizacja Polskiej Strategii Kosmicznej 2023

W listopadzie 2022 roku PSPA zwróciło się do Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki  z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji Polskiej Strategii Kosmicznej: 

PSPA otrzymało odpowiedzi od obu Ministerstw w w grudniu 2022 roku: 

W odpowiedzi na informacje otrzymane od Ministerstw, Stowarzyszenie opracowało „Przegląd realizacji wskaźników Polskiej Strategii Kosmicznej”, przekazany w odpowiedzi do MRiT oraz udostępniony poniżej do informacji publicznej: